خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد مهدی عادلی

استاد مهدی عادلی

استاد مهدی عادلی

   تعداد 6
سوره مبارکه حدید 1 تا 6652
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 5:18
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حدید آیات اول تا ششم با صدای مهدی عادلی (5:18)
زمان : 5:18
کد: 6432
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه حشر 18 تا 24609
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 6:42
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حشر آیات هیجدهم تا بیست و چهارم با صدای قاری برجسته کشورمان مهدی عادلی (6:42)
زمان : 6:42
کد: 6431
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره 183 تا 190536
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 15:27
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 190 با صدای مهدی عادلی (15:27)
زمان : 15:27
کد: 6430
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره آیه 185491
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 1:08
توضیحات : تلاوت آیه 185 سوره مبارکه بقره با صدای مهدی عادلی (1:08)
زمان : 1:08
کد: 6429
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه مجادله426
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 7:54
توضیحات : تلاوت آیات 18 تا آیات آخر سوره مجادله با صدای مهدی عادلی (7:54)
زمان : 7:54
کد: 6428
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه بقره 115 تا 121563
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 13:45
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 115 تا 121 با صدای مهدی عادلی (13:45)
زمان : 13:45
کد: 6427
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,800,468