خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد مهدی عادلی

استاد مهدی عادلی

استاد مهدی عادلی

   تعداد 6
سوره مبارکه حدید 1 تا 6            تعداد استفاده : 711
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:18
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حدید آیات اول تا ششم با صدای مهدی عادلی (5:18)
مدت : 5:18
کد: 6432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حشر 18 تا 24            تعداد استفاده : 673
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:42
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه حشر آیات هیجدهم تا بیست و چهارم با صدای قاری برجسته کشورمان مهدی عادلی (6:42)
مدت : 6:42
کد: 6431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 183 تا 190            تعداد استفاده : 619
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:27
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 190 با صدای مهدی عادلی (15:27)
مدت : 15:27
کد: 6430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره آیه 185            تعداد استفاده : 585
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:08
توضیحات : تلاوت آیه 185 سوره مبارکه بقره با صدای مهدی عادلی (1:08)
مدت : 1:08
کد: 6429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مجادله            تعداد استفاده : 504
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:54
توضیحات : تلاوت آیات 18 تا آیات آخر سوره مجادله با صدای مهدی عادلی (7:54)
مدت : 7:54
کد: 6428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 115 تا 121            تعداد استفاده : 662
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:45
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 115 تا 121 با صدای مهدی عادلی (13:45)
مدت : 13:45
کد: 6427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,556,979