خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 135 - خطاب به مغیرة بن اخنس - ترجمه استاد دشتی


 ص 255
(مشاجره اى بین امام علیه السّلام و عثمان در گرفت. مغیره پسر اخنس، که یکى از منافقان بود به عثمان گفت من او را کفایت مى کنم، امام على علیه السّلام به مغیره فرمود):
اى فرزند لعنت شده دم بریده،  و درخت بى شاخ و برگ و ریشه، تو مرا کفایت مى کنى به خدا سوگند، کسى را که تو یاور باشى، خدایش نیرومند نگرداند، و آن کس را که تو دست گیرى، بر جاى نمى ماند از نزد ما بیرون رو خدا خیر را از تو دور سازد، پس هر چه خواهى تلاش کن، خداوند تو را باقى نگذارد، اگر از آنچه مى توانى، انجام ندهى.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 142

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,078,523