خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 33 - وصف شامیان مسخ شده و دستورات لازم به فرماندار مکّه - ترجمه استاد دشتی


(نامه به فرماندار مکّه قثم بن عبّاس، پسر عموى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در سال 39 هجرى که عوامل معاویه قصد توطئه در شهر مکّه را داشتند)  
هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حج
پس از یاد خدا و درود، همانا مأمور اطلاعاتى من در شام  به من اطلاع داده است که گروهى از مردم شام براى مراسم حج به مکّه مى آیند، مردمى کور دل، گوش هایشان در شنیدن حق ناشنوا، و دیده هایشان نابینا، که حق را از راه باطل مى جویند، و بنده را در نافرمانى از خدا، فرمان مى برند، دین خود را به دنیا مى فروشند، و دنیا را به بهاى سراى جاودانه نیکان و پرهیزکاران مى خرند، در حالى که در نیکى ها، انجام دهنده آن پاداش گیرد، و در بدى ها جز بدکار کیفر نشود. پس در اداره امور خود هشیارانه و سر سختانه استوار باش، نصیحت دهنده اى عاقل، پیرو حکومت، و فرمانبردار امام خود باش،
 ص 541
مبادا کارى انجام دهى که به عذر خواهى روى آورى، نه به هنگام نعمت ها شادمان و نه هنگام مشکلات سست باشى. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 330

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,084,400