خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 59 - پرهیز از هواپرستی و روش برخورد با دنیا - ترجمه استاد دشتی


(نامه به أسود بن قطبه فرمانده لشکر حلوان  در جنوب شهر سر پل ذهاب امروزى)
پس از یاد خدا و درود. اگر رأى و اندیشه زمامدار دچار دگرگونى شود، او را از اجراى عدالت بسیار باز مى دارد. پس باید که کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد، زیرا در ستمکارى بهایى براى عدالت یافت نمى شود. از آنچه که همانند آن را بر دیگران نمى پسندى پرهیز کن، و نفس خود را در حالى که امیدوار به پاداش الهى بوده و از کیفر او هراسناکى، به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است، وادار ساز. و بدان که دنیا سراى آزمایش است، و دنیا پرست ساعتى در آن نمى آساید جز آن که در روز قیامت از آن افسوس مى خورد، و هرگز چیزى تو را از حق بى نیاز نمى گرداند.
 ص 599
و از جمله حقّى که بر توست آن که نفس خویش را نگهبان باشى، و به اندازه توان در امور رعیّت تلاش کنى، زیرا آنچه در این راه نصیب تو مى شود، برتر از آن است که از نیروى بدنى خود از دست مى دهى. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 369

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,348,043