خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 19 خرداد - قیام مردم تبریز برای تثبیت مشروطیت (1287 ش)

19 خرداد

قیام مردم تبریز برای تثبیت مشروطیت (1287 ش)

در نوزدهم خرداد 1287 ش برابر با 9 جمادی الاول 1326 ق، انجمن ایالتی تبریز، تلگرافی به انجمن‌های ولایتی و علمای نجف ارسال کرد و نسبت به تلاش‌های محمدعلی شاه برای برقراری استبداد و تعطیلی مشروطیت هشدار داد.
پس از انتشار این تلگراف‌ها، ارتباط تلگرافی تبریز قطع شد و مردم تبریز مطمئن شدند محمدعلی‌شاه، قصد سرکوبی آنها را دارد.
سپس با رهبری ستارخان و باقرخان قیامی را آغاز کردند که با واکنش دربار مواجه شد.
مردم تبریز با وجود محاصره طولانی در برابر قوای استبداد پایداری کردند و پس از شکست محاصره به سوی تهران لشکرکشی کرده و توانستند با فتح تهران محمدعلی شاه را از سلطنت عزل کنند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,189,578