خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - میلادی - 27 اوت - حفر اولین چاه نفت دنیا در آمریکا و آغاز عصر نفت (1859م)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,720,948,707