خدمات تلفن همراه

قرآن تبيان- جزء 1 - حزب 1 - سوره حمد - صفحه 1

قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 1
تصویر  انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 


1 - ‌به‌ نام‌ خداوند هستی‌ بخش‌ مهربان‌

2 - ستایش‌ خدای‌ ‌را‌ ‌که‌ پروردگار جهانیان‌ ‌است‌

3 - ‌آن‌ هستی‌ بخش‌ مهربان‌،

4 - صاحب‌ روز جزا

5 - [بار الها] تنها تو ‌را‌ می‌پرستیم‌ و تنها ‌از‌ تو یاری‌ می‌جوییم‌

6 - ‌ما ‌را‌ ‌به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ فرما،

7 - راه‌ آنان‌ ‌که‌ موهبتشان‌ دادی‌، نه‌ راه‌ غضب‌ شدگان‌ و نه‌ گمراهان‌

مشخصات :
قرآن تبيان- جزء 1 - حزب 1 - سوره حمد - صفحه 1
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت قرآن طه
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه یا تفسیر :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net

انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 125,650,326