خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی ،

   تعداد 138632
حاج حسین سازورروضه حضرت مسلم بن عقیل علیه‌السلام
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 110
اثر : حاج حسین سازور
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورعرش خدا حریم ملک پاسبان توست
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 61
اثر : حاج حسین سازور
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورچراغِ کوره راه شو ، به چشم ناتوان بِرِس
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 37
اثر : حاج حسین سازور
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیمولانا یا حیدر سیدنا یا حیدر
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 46
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیروضه حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 45
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیدعای یستشیر
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 43
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : دعای یستشیر
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیخلاصه عرض کنم حال گریه دارم را
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 25
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیروضه حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 24
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیفرازهایی از مناجات شعبانیه
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 45
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیفرازهایی از مناجات شعبانیه
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 42
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیای خدا بنده ای گنه کارم
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 22
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمی الله خیر الماکرین
1403/01/26
                  تعداد استفاده : 51
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیاعمال شب قدر - قرآن به سر
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 201
اثر : حاج مهدی سماواتی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت عاشورا
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 324
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج مهدی سماواتی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 107
اثر : حاج مهدی سماواتی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریبه من امیدی نیست
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 28
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریعجب نوری عجب شوری
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 26
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرییه قرار هفتگی دارم که
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 23
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسلام خسته‌ها رسیده کربلا
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 26
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریذکر همه دقیقه‌هایی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 16
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریآقا برات زحمت شدم
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 31
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسر سردار سلامت بادا
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 22
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریاخذتنی بجرمی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 16
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسر بابامو زدن به نیزه‌ها
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 24
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریاز دل علقمه از هیاهو داره بابا میاد
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 20
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریاعمال شب قدر - قرآن به سر
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 11
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسلام الله یا شاه نجف
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 17
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسلام الله علی ترابک یا علی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 15
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیصلی الله علیک یا مولای یا امیرالمومنین
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 14
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیزیارت امین الله
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 49
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیپدرم آدم شریفی بود
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 77
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیاگر آتش به زیر پوست داری
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 17
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمنم تا ابد مسلمان علی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 14
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیعاشق شده‌ام شور و شعف می‌خواهم
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 15
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیشهر الله شهر علی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 13
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیسی سال فراق
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 16
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیاعمال شب قدر - قرآن به سر
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیروضه امیرالمومنین علی علیه‌السلام
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 17
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 14
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدنیا نمک نشناسه ، کوفه چه بی احساسه
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 12
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیبغلم کرد علی با همه بیگانه شدم
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 12
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیبغلم کن حسین
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 14
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیهمه مادر دارن من ندارم
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 12
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمناجات و اعمال مسجد کوفه
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 10
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدو چشمم می رود امشب سیاهی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 13
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزهرا! تو قرار بود، یارم باشی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 28
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 202
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخدانگه‌دار ماه خدا
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 17
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمادرم فاطمه‌ست
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 22
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمینسیم هم به زیارت‌گه تو، راه ندارد
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 17
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروایتی از غررالحکم
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 13
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات با خدا
1403/01/25
                  تعداد استفاده : 299
مناجات
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیصلی الله علیک یا ولید الکعبه
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیذکر امیرالمومنین علی علیه‌السلام
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیایوان تو برده دل شاه و گدا را
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیآن ممکن الوجود پر از واجب الوجود غیر از علی نبود
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 9
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیاعمال شب قدر - قرآن به سر
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیالسلام علی المظلوم
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدر میزنم در به روم وا کن
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدل و روح ما سرو جان ما
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 9
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی پورکاوه زنجانیبجز اسم علی
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 15
اثر : علی پورکاوه زنجانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانییه ذره منو ببین
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیمیدونی تو رو بی حد و اندازه دوست دارم
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 10
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیتو تنت تا شده و تا شده من هم کمرم
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 13
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیفرازهایی از مناجات شعبانیه
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 36
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیبگیر ای دوست دست بینوا را
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 12
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیدلگیرم از دنیایی که واسه خودم ساختم
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 12
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیکسی چه میدونه چه حالی داره رقیه یتیم دل شکسته
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیانگار نه انگار دیروز همینجا یکی خورد به دیوار
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 11
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیزیارت عاشورا
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 48
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج سید رضا نریمانی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیدست خالی آمدم با پاکی چشم و نگاه
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 12
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حامد خمسهکبوترم و شکسته بال
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 14
اثر : حامد خمسه
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیفرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 76
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات با خدا
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 171
مناجات
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حامد خمسهزائر مشهدم مشکیه تنم
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 12
اثر : حامد خمسه
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ابوالفضل بختیاریزدم تنهای تنها ناله‌های آخر خود را
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 37
اثر : حاج ابوالفضل بختیاری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیفرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 39
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات با خدا
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 95
مناجات
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ابوالفضل بختیاریدیدم سمت حرمه دست تو
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 36
اثر : حاج ابوالفضل بختیاری
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 49
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات با خدا
1403/01/24
                  تعداد استفاده : 69
مناجات
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیبعد از تو کام زینبت از آب تر شود
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 15
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمثه مادر جوون مرده برات گریه میکنم
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیریان ابن الشبیب
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیفرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 22
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدامنم آلوده شد ، گرچه به دنیا دوستی
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیروضه حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیزیارت امام حسن مجتبی علیه‌السلام
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 10
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیمناجات راجین
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 35
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیما سائل خرده ای ، ز نان حسنیم
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 11
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیبه نبی عربی و رسول مدنی
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 22
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیتربتت حسین علاج ما
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 9
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیدعای مجیر
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 36
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : سید مهدی حسینی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید مهدی حسینیهر لباس کهنه قبل از سال نو پشت در است
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 12
اثر : سید مهدی حسینی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمروحم هر شب مثل زینب ، پروانه گلزار ضریح
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 24
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمدلم‌ رو بردی ، غصمو خوردی
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 22
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبیقرار دیدارم ، هر لحظه و هر جا
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 16
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممست و مدهوش شیش گوشم
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 25
اثر : کربلایی جواد مقدم
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن عراقیکسی نبوده حریف علی که بر زره اش
1403/01/23
                  تعداد استفاده : 23
اثر : محسن عراقی
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 163093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,310,760