خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : نهج البلاغه تبیان

مربوط به : نهج البلاغه تبیان

تعداد 6978
کد : 130711
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/11/21 06:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130708
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/11/20 23:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130698
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/11/19 13:55
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130569
امتیاز : 10
شماره نسخه : 13
تاریخ : 1402/11/06 09:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130425
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/10/20 20:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129777
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1402/08/06 09:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129550
امتیاز : 6
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1402/05/05 10:14
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 129217
امتیاز : 10
شماره نسخه : 13
تاریخ : 1402/03/26 13:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129066
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/03/11 17:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128997
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/03/02 23:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126798
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/12/21 19:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126744
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی
شماره نسخه : 11
نام : 1401/ 12 /15
تاریخ : 1401/12/15 13:05
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 126341
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/16 19:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126292
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
نام : عبدالحامد احمدی
تاریخ : 1401/11/13 15:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125963
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/10/20 07:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125657
امتیاز : 1
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/10/01 19:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125656
امتیاز : 7
شماره نسخه : 11
نام : احمد حامدی
تاریخ : 1401/10/01 19:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125655
امتیاز : 5
شماره نسخه : 11
نام : احمد حامدی
تاریخ : 1401/10/01 19:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125654
امتیاز : 5
شماره نسخه : 11
نام : احمد
تاریخ : 1401/10/01 19:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125592
امتیاز : 10
سوال یا نظر : نتیجه جستجو باید رنگی شود هم در متن هم در ترجمه نه اینکه کاربر مجبور شود تمام خطبه را بگردد ممنون از زحمت بسیارتان
شماره نسخه : 13
نام : عبدالعلی تهرانی
تاریخ : 1401/09/26 23:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. نکته ای که ذکر نمودید بررسی می شود .
کد : 125320
امتیاز : 8
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/09/06 07:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125098
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/08/18 22:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124972
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/08/05 22:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124904
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/07/29 13:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124814
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/07/17 19:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 125,634,372