خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : تلاوت تبیان

مربوط به : تلاوت تبیان

تعداد 1429
کد : 130955
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/13 14:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130934
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : یلدا
تاریخ : 1402/12/11 20:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130933
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/11 20:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130923
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/11 11:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130881
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/07 06:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130880
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : قاری واصط
تاریخ : 1402/12/07 06:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130853
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/05 06:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130834
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/12/02 21:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130812
امتیاز : 10
سوال یا نظر : س چراوقتی میزنیم رومورددلخواه پخش نمیشه مینویسه فعلا امکانش نیس یعنی چه
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/11/29 23:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. لطفا قرآن 1400 را نصب بفرمایید . https://motoon.ir/4444
کد : 130773
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/11/27 08:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130729
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/11/22 19:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130709
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : ytwass ug24444444411111112122222441111111111111111
تاریخ : 1402/11/20 23:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130699
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/11/19 18:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130561
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/11/05 05:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130522
امتیاز : 10
سوال یا نظر : ازحسن انتخاب برنامه شما نهایت تشکرویپاس رادارم امیدوارم همیشه در راه پیشرفت فرهنگ اسلامی موفق باشید
شماره نسخه : 4
نام : قاسم ازرمی
تاریخ : 1402/10/29 20:56
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 130502
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : نلیادزابخفببعقبطر🇨🇭👜🎩🎩🎩🎩🎩🎩👟🎩🥾🥾🥾🥾🥾�
تاریخ : 1402/10/27 23:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130496
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/27 14:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130447
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/23 19:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130445
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/23 19:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130403
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/18 17:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130395
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/16 12:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130377
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/15 06:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130367
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/14 13:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130366
امتیاز : 9
شماره نسخه : 4
نام : قاسم ازرمی
تاریخ : 1402/10/14 13:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130361
امتیاز : 9
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/10/14 07:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,318,137