خدمات تلفن همراه

مراثی (نوحه) - با عنوان : شور: شب عاشورا محرم 92 - هیأت میثاق با شهدا - اثر: حاج میثم مطیعی

حاج میثم مطیعیشور: شب عاشورا محرم 92 - هیأت میثاق با شهدا
                  تعداد استفاده : 53
مراثی (نوحه)
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 12035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,268,124