خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای توسل - اثر: حاج حسین سازور

حاج حسین سازوردعای توسل
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 1424
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 125,633,205