خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم - اثر: شیخ أحمد بن علی العجمی

شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 281
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,263,071