خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : الهی العفو - اثر: حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمیالهی العفو
                  تعداد استفاده : 3914
مناجات
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:18
توضیحات : مناجات خوانی «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1390 (15:18)

مدت : 15:18
کد: 6309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,274,612