خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : تهی دست - اثر: حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضیتهی دست
                  تعداد استفاده : 1963
مناجات
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 02:52
توضیحات : مناجات با خدای سبحان «بگذار با عشق به دل خویش بمیرم/تا معتکف درگه ای توبه پذیرم/ترسم که دگر بار گنه کار تو گردم/ای کاش که در حال مناجات بمیرم/و درویش تهی دستم و شب گرد و قلندر»؛ با صدای «منصور ارضی» (02:52)

مدت : 02:52
کد: 6394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 129,121,215