خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : حاج احمد واعظی- سالروز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی- پیوند شما باد مبارک- (صوتی- 1391) - اثر: حاج احمد واعظی

حاج احمد واعظیحاج احمد واعظی- سالروز ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی- پیوند شما باد مبارک- (صوتی- 1391)
                  تعداد استفاده : 898
مدایح (به شادی )
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:07
توضیحات : Zihaj1

مدت : 00:01:07
کد: 97636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,263,908